Send en mail
Skade på bygning eller eiendom? Har du havnet i en tvist etter eiendomsoverdragelse? Trenger du byggfaglig konsultasjon? Ta kontakt med Fast Takst. Telefon: 900 84 410 / epost: post@fasttakst.no

Fast Takst er et nyetablert takstforetak med base i Nordland fylke, nærmere bestemt Narvik.


Vidar A. Nilsen/daglig leder har i til sammen 6-7 år jobbet med skadetaksering og reklamasjonsoppdrag på vegne av privatkunder, næringskunder og forsikringsselskap. Fast Takst sitt næringsområde er i hovedsak Ofoten i Nordland fylke samt tilstøtende områder men er også tilgjengelig for oppdrag i Troms og Finnmark, lengre sør i Nordland eller andre steder i landet om behovet skulle være der.

Fast Takst er tilsluttet bransjeorganisasjonen Norsk Takst, daglig leder er utdannet byggmester og har gjennomført takstutdannelsen gjennom Norsk Eiendomsakademi. 

Om Vidar A. Nilsen

Jeg er takstingeniør, er utdannet byggmester og har i sekken ca. 20 års erfaring fra ulike roller i byggsektor. Rollene mine har variert fra å være utførende til prosjektledelse. Jeg har jobbet med skadetaksering i ca. 6år og har på den tiden utført flere hundre oppdrag. Gjennom mitt tidligere virke i byggsektor samt årene som takstingeniør har jeg utviklet et bredt faglig nettverk i byggsektoren i Ofoten. Å velge rette samarbeidspartnere å støtte seg til er ofte nøkkelen til en vellykket skadeutbedring. 

I 2004 startet jeg som tømrerlærling etter to år på tømrerlinjen og i 2006 besto jeg svenneprøven som tømrer. I årene som gikk etter det ble det ulike stillinger innenfor byggsektor som bl.a. tømrer, bas og prosjektleder for diverse bygningsoppdrag av ulike typer og størrelser. Jeg har en forholdsvis variert byggfaglig erfaring som spenner fra oppføring av bolighus, mindre og større renoveringsoppdrag, stillasbygging, ombygging og oppføring av større næringsbygg, institusjoner, kontor- og skolebygg m.m. 

  • Utdannet takstmann innen skade ved Norges Eiendomsakademi

  • Sertifisert innen naturskade (NP)

  • Mesterbrev som bygg- og tømrermester

  • Svennebrev som tømrer

  • Sertifisert stillasmontør

  • Diverse kurs innen byggfag og ledelse

  • Sertifisert taktsmann i Norsk takst