Send en mail

Skadetaksering

Behovet for skadetakst oppstår der bygning og/eller eiendom av ulike årsaker påføres skade. Skadetakstoppdragene kan være varierte og forskjellige både i forhold til størrelse, årsak og utforming, men. Fellesnevneren er ofte at takstingeniøren følger opp og bistår forsikringstaker i skadesituasjonen. Bistand kan innebære alt fra å få rekvirert partnere og få igangsatt skadebegrensende tiltak, til å avdekke skadeomfanget og velge den mest fornuftige utbedringsmetoden. Takstingeniøren vil kunne bistå gjennom hele utbedringsprosessen frem til skaden er ferdig utbedret. 

Målet er å tilbakeføre skadet del av bygning/eiendom til slik det var før skaden inntraff, eller å avdekke kostnadsomfanget skaden utgjør slik at forsikringstaker kan bli økonomisk kompensert for skaden av sitt forsikringsselskap. Takstingeniøren vil kunne fungere som en prosjektleder i tilfeller hvor skaden blir utbedret av forsikringsselskapet og kan være den forsikringstaker kan snu seg til om der er spørsmål relatert til skadesaken eller utbedringsprosessen.


Skjønnstaksering

Anvendes hovedsakelig i forbindelse med forsikringsskade på bestilling av forsikringsselskap eller forsikringstaker hvor målet er å beregne gjenoppføringskostnad av skadet objekt.

Reklamasjonstakst

Har du kjøpt bolig og oppdaget feil og mangler du ikke ble informert om før overtagelse? Har du leid inn firma til å utføre bygningsarbeid og ikke er fornøyd med resultatet/kvaliteten? Da kan det være fornuftig å få en objektiv vurdering fra en bygningssakkyndig. Undertegnede gjennomfører befaring og lager en reklamasjonsrapport som på en effektiv og profesjonell måte beskriver problemet/avviket med relevante henvisninger til aktuelle krav og forskrifter.


Er du usikker på om du trenger reklamasjonsrapport? Ta kontakt for en hyggelig prat så kartlegger vi ditt behov.

Bærekraftige prosesser og skadeutbedring

Økt fokus på redusert miljøbelastning samt reduksjon av negativ miljøpåvirkning, gjør at man i skade- og reparasjonssammenheng har et ønske om å foreta veloverveide valg som ikke unødvendig fører til rivning og utskifting av materialer og bygningsdeler, som ellers kunne vært reddet ved hjelp av f.eks. effektiv uttørking og overflatebehandling. Som bransje kan man påvirke mye om man sammen øker fokuset på bærekraftige løsninger i utbedringssammenheng. Gode og systematiske valg vil ikke bare gi nasjonale positive miljøeffekter men også positive effekter på lokalt nivå.